• Välja miljövänliga material så långt möjligt, t ex ekologiskt guld, naturliga ädelstenar, ofärgade pärlor.
  • Återanvända material och smycken.
  • Återvinna silver och guld.
  • Minimera användningen av ämnen med negativ miljö- eller hälsopåverkan.
  • Samordna transporter.

Att bidra till en hållbar värld är en ständigt pågående process.

Senaste nytt

0