Är världens 17 meter breda guldkub miljövänlig?

Jorden uppskattas innehålla 21 biljoner ton guld. Idag är 100 000 ton i omlopp som motsvarar en enorm guldkub där sidan är 17 meter. Utvinningen sker i 100 länder, och det är smyckesbranschen som står för hälften av världens användning av guld. I Sverige handlar det om mer än två miljarder kronor år.

– Men hur är det med miljövänligheten i guldframställningen, frågar Lena Risling, smyckeskonstnär från Järfälla, som använder återanvänt material.

När man framställer guld används giftiga tungmetaller som cyanid och kvicksilver. De som arbetar med detta har oftast inte tillgång till skyddsutrustning. FN-organet International Labour Organization (ILO) har uppskattat att ca en miljon barn i åldrarna 5-17 år är med i den småskaliga gruvbrytningen. Det går stick i stäv mot en rad internationella konventioner.

Det  mest miljövänliga sättet att göra smycken är därför att återanvända material, och att använda ekologiskt guld. Af Risling kommer under 2012 att samarbeta med företag som framställer ekologiskt guld.

Silversmedjan af Risling tillverkar guld- och silversmycken av återanvänt material, både genom att kundernas egna gamla smycken kan användas och genom att smedjan sänder in guld och silver för rening, och tar ut motsvarande mängd guld-/silverplåt mm som är gjort av insänt gods.

 

För mer information, kontakta

Lena Risling, 070-467 39 96

www.afrisling.se

0